Konferencja inaugurująca

Październik 30, 2023

Popularyzacja wiedzy naukowej o postawach tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów, relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym oraz otwartość na wielokulturowość – to główne cele projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, którego inauguracja, w postaci konferencji, odbyła się 27 października w Centrum Kultury w Lublinie.

Spotkanie inaugurujące otworzyli: Ireneusz Samodulski – Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu dra Krzysztofa Jurka na temat badań przeprowadzonych przez Fundację PAN o integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, moderowane przez dra hab. Roberta Szweda:

  • panel środowiska naukowego, w którym uczestniczyli badacze zajmujący się problematyką wielokulturowości, edukacją międzykulturową: dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS), dr Joanna Szegda (KUL), mgr Michał Machul (Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
  • panel środowiska szkolnego z udziałem: dr Jerzego Jarosińskiego (Dyrektor SP 29 w Lublinie), Joanny Kahlan (Dyrektor SP 24 w Lublinie) oraz Iwony Pająk (Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim);
  • panel współpracy międzynarodowej i organizacji pozarządowych, podczas którego dyskutowali: Krzysztof Stanowski (Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej UM Lublin), Aleksandra Kulik (Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente), Ewa Pankiewicz (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej), Aneta Szczykutowicz (Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw).

Zachęcamy do zapoznania się z reportażem z konferencji oraz fotorelacją, które znajdują się w zakładce Multimedia [LINK].