Szkoła dla Wszystkich

od tolerancji do integracji

App screenshot

Zaplanowane działania

Warsztaty, dyskusje, integracja
W lubelskich szkołach zorganizujemy warsztaty dla uczniów i kadry pedagogicznej o wielokulturowości, znaczeniu tolerancji i otwartości dla kształtowania przyjaznego klimatu w szkole. Zrealizujemy również spotkania z osobami pochodzącymi z odmiennych kultur. Poprzez panele dyskusyjne zintegrujemy środowisko szkolne, naukowe oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się obszarem wielokulturowości czy edukacji międzykulturowej.
Konkurs fotograficzny
Zorganizujemy konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest "uchwycenie" na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji wartości tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, innych ludzi czy promujących równość w życiu codziennym. Zainicjujemy i rozwiniemy wśród uczniów kompetencje w zakresie kształtowania i budowania postaw tolerancji, szacunku, poszanowania praw człowieka.
Platforma współpracy
Wprowadzimy nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy światem badaczy a praktykami poprzez stworzenie trwałej platformy dla efektywnej współpracy, popularyzację osiągnięć naukowych, badań naukowych oraz dobrych praktyk. Miejscem wymiany poglądów będzie – poza wspólnymi spotkaniami – przestrzeń wirtualna.
Ogólnopolskie badania społeczne
Przeprowadzimy ogólnopolskie badanie społeczne wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia dla integracji. Diagnoza pozwoli na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy.

Aktualności

Wydarzenia

 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP nr 20 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie.
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - PLSP w Nałęczowie

  Date
  Location
  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
 1. Warsztat "Wielokulturowość dla młodzieży" – SP 24 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
 1. Spotkanie z Everlyn Wairimu Kahingą z Kenii - XXX LO w Lublinie

  Date
  Location
  XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 19 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 29 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 58 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie (Zespół Szkół nr 13 w Lublinie)
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 24 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 27 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - ZSChiP

  Date
  Location
  Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - SP 30 w Lublinie

  Date
  Location
  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 1. Warsztat “Świat kultur pełnowartościowych” - XXX LO w Lublinie

  Date
  Location
  XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
 1. Spotkanie inaugurujące projekt

  Date
  Location
  Sala Kinowa (piętro 1) w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12