Spotkanie inaugurujące projekt

Data rozpoczęcia: 10:00, 27 października 2023

Spotkanie inaugurujące projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, mające na celu integrację środowiska naukowego, szkolnego oraz organizacji pozarządowych. Ideą spotkania, realizowanego w formie paneli dyskusyjnych, jest dzielenie się wiedzą naukową oraz ekspercką w zakresie otwartości na wielokulturowość, relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji, jak również współpracy w środowisku szkolnym.

Location
Miejsce: Sala Kinowa (piętro 1) w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12
For who
Dla kogo: naukowcy, badacze, administracja publiczna, kadra pedagogiczna, organizacje pozarządowe, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci

Program spotkania

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację PAN o integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty oraz 3 panele dyskusyjne, koncentrujące się wokół tematyki wielokulturowości czy edukacji międzykulturowej: - panel środowiska naukowego, - panel środowiska szkolnego, - panel współpracy międzynarodowej i organizacji pozarządowych. Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Krzysztof Stanowski – Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu inaugurującym projekt udział wezmą również pozostali znakomici Goście, w tym badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a także urzędnicy zajmujący się edukacją, dyrektorzy i kadra pedagogiczna wielu lubelskich szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką międzykulturowości. Panele dyskusyjne poprowadzi dr hab. Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy w terminie do 25 października 2023 r. przesłać zgłoszenie chęci udziału na adres e-mail: