Zakończenie ogólnopolskiego badania uczniów

Marzec 1, 2024

Zakończyliśmy ogólnopolskie badanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na temat postaw wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym.

Badanie jest niezwykle istotne w kontekście rosnącej liczby dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach oraz ogólnych zmian społecznych zachodzących na świecie. Wyniki pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy. 

Zespół badawczy przygotuje raport z wynikami z przeprowadzonej diagnozy, a w dalszej kolejności opracuje rekomendacje kierunków i sposobów oddziaływania dla placówek oświatowych, które pomogą nauczycielom w ich codziennej pracy. Raport opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w badaniu, a także dyrekcjom szkół oraz nauczycielom, którzy pomogli w dystrybucji ankiety.