Warsztaty o wielokulturowości

Grudzień 13, 2023

“Doczepianie metek”, “Rachunek Podobieństwa”, czy tworzenie kodeksu zachowań osoby promującej wielokulturowość to tylko wybrane ćwiczenia, w których uczestniczyli uczniowie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w trakcie warsztatów organizowanych 12 i 13 grudnia 2023 r. Zajęcia poprowadził Dawid Reja, przedstawiciel Fundacji Sempre a Frente, mający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spotkaniami edukacyjnymi w szkołach oraz w koordynacji projektów międzynarodowych.