Warsztat z nauczycielami "Wielokulturowość dla młodzieży"

Luty 22, 2024

W Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie zorganizowaliśmy warsztaty dla kadry pedagogicznej, zatytułowane "Wielokulturowość dla młodzieży". Tematyka zajęć dotyczyła wielokulturowości, znaczenia tolerancji i otwartości uczniów w kontekście integracji szkolnej, dyskryminacji czy uprzedzeń w środowisku wielokulturowym.

Program wydarzenia objął takie zagadnienia, jak: nauka pracy i rozmowy z młodzieżą o wielokulturowości, poznanie przykładów trudnych sytuacji i sposobów reagowania na nie, ćwiczenie „Po której stronie jesteś?”, spotkania z realnymi sytuacjami (case study) czy omówienie materiałów na spotkania z młodzieżą.

Celem warsztatów jest stworzenie lepszego klimatu do nauki i lepszych wyników w nauce poprzez promocję wśród uczniów i nauczycieli postaw opartych na tolerancji, poszanowaniu praw i godności ludzkiej oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i radzenia sobie z napięciami.