Rozpoczęcie realizacji projektu

Październik 2, 2023

Tworzenie lepszego klimatu do nauki i lepszych wyników w nauce poprzez promocję wśród uczniów i nauczycieli postaw opartych na tolerancji wobec wszelkiej odmienności/inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i radzenia sobie z napięciami czy konfliktami – to główne cele naszej nowej inicjatywy „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Projekt służy również popularyzacji wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych (perspektywa psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna) na temat:
 
- postaw tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów;
- otwartości na wielokulturowość;
- relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zachodzące procesy w systemie edukacji związane z coraz większą liczbą dzieci cudzoziemskich w szkołach.
 
Do projektu zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, oświaty, administracji publicznej, jak również organizacji pozarządowych, które w swojej działalności podejmują kwestie szeroko rozumianej tolerancji i równości w szkołach, rozumianych w duchu personalistycznej koncepcji osoby.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "O projekcie" (link)
 
Wykonawcą projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01.