Podziękowania za udział w konkursie

Maj 6, 2024

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo, organizowanego w ramach naszego projektu.

Dziękujemy wszystkim autorom i autorkom nadesłanych materiałów. Otrzymaliśmy bardzo dużo prac konkursowych, które obecnie są oceniane przez Jury. Przypominamy, że z zgodnie z regulaminem wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 20 maja.