Patroni projektu

Październik 5, 2023

Z radością informujemy, że projekt "Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji" został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem Instytutu Badań Edukacyjych.

 

Zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, szkolnego, administracji publicznej, NGO, jak również studentów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w zaplanowanych wydarzeniach.  

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: kuratorium.lublin.pl oraz Instytutu: ibe.edu.pl