Konkurs fotograficzno-filmowy

Luty 14, 2024

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest "uchwycenie" na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji (promocji) wartości równości w życiu codziennym, tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo. Pula nagród w konkursie wynosi 5.500 zł.

Celem organizowanego konkursu jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Tematem konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo oraz równości w życiu codziennym za pomocą:

  • zdjęcia: pojedynczych fotografii lub grupy zdjęć tworzących fotoreportaż;
  • filmu o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), nagranego przy zastosowaniu dowolnej techniki, o długości nieprzekraczającej 90 sekund.

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 r.

Dla autorów najlepszych projektów wręczymy następujące nagrody:

  • w kategorii film:

1 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł;
2 miejsce – nagroda o wartości 500 zł;
3 miejsce – nagroda o wartości 300 zł.

  • w kategorii zdjęcie lub fotoreportaż:

1 miejsce – nagroda o wartości 500 zł;
2 miejsce – nagroda o wartości 300 zł;
3 miejsce – nagroda o wartości 150 zł.

Nagrody dostarczymy w formie bonów zakupowych.

W obu kategoriach nagrody przyznamy oddzielnie dla projektów konkursowych w poszczególnych grupach wiekowych – oddzielnie dla grupy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz oddzielnie dla grupy uczniów szkół

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wyjaśnienie sposobu przesyłania projektów konkursowych znajdują się w zakładce KONKURS.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, składając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że przysługują mu/jej osobiste prawa autorskie do utworu będącego projektem konkursowym zgłoszonym do Konkursu. Wygenerowanie projektu/dzieła za pomocą narzędzia AI (sztucznej inteligencji) nie powoduje powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

WAŻNA INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość zgłaszania prac zbiorowych (np. przygotowanych przez całą klasę) informujemy, że w Konkursie udział mogą brać tylko prace indywidualne, czyli takie, w których możliwe jest wskazanie konkretnego Autora/-ki  (jednej osoby), która spełnia kryterium przynależności do grupy uczestników, określone w Regulaminie – jest uczniem/uczennicą klas VI-VIII szkoły podstawowej lub uczniem/uczennicą dowolnej klasy szkoły ponadpodstawowej w Polsce. W przypadku występowania w filmie / na zdjęciu innych osób niż Autor/-ka zgłaszanego projektu, osoby te są traktowane wyłącznie jako aktor/osoba występująca. Autor/-ka projektu jest odpowiedzialny/-a za kwestię uzyskania zgody/zgód na publikację wizerunku aktora/osoby występującej w przesłanym na Konkurs nagraniu/zdjęciu (w przypadku osoby niepełnoletniej jest wymagana zgoda od rodzica) – zgodnie z Art. III pkt 7 Regulaminu Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób występujących na filmie / zdjęciu w związku z opublikowaniem zwycięskich prac.