Kolejne warsztaty o wielokulturowości

Styczeń 26, 2024

W styczniu, w lubelskich szkołach zorganizowaliśmy kolejne warsztaty dotyczące tematyki wielokulturowości, znaczenia tolerancji i otwartości. Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga, Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie uczestniczyli w zajęciach, w czasie których wzięli udział w takich aktywnościach, jak m.in.: “doczepianie metek”, “rachunek podobieństwa” tworzenie kodeksu zachowań osoby promującej wielokulturowość, ale także w niezwykle ciekawym "Privilege Walk" (pol. "Spacer przywilejów"). Ostatnie z wymienionych ćwiczeń pozwoliło uczniom spojrzeć na życie w Polsce z perspektywy osoby pochodzącej z innego państwa, uświadomić sobie możliwe bariery, uprzedzenia, ale również przywileje.

Warsztaty odbyły się w dniach 22-25 stycznia 2024 r.

Zajęcia poprowadzili Dawid Reja oraz Anna Marek - przedstawiciele Fundacji Sempre a Frente, mający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spotkaniami edukacyjnymi w szkołach oraz w koordynacji projektów międzynarodowych.

Wkrótce odbędą się kolejne warsztaty dla uczniów, jak również zajęcia dla nauczycieli i pedagogów.